واکنش طالبان به قطعنامه شورای امنیت-مرتضی رضایی جزئيات می‌دهد

واکنش طالبان به قطعنامه شورای امنیتمرتضی رضایی جزئيات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹