کمک تسلیحاتی امریکا به تایوان - توماج طاهباز، از تایلند، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷