کشته شدن عارف تکوین عکاس و فیلم‌ساز افغان در ایتالیا - کیمیا قربانی، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲