ادامه هدف قرار دادن خبرنگاران از سوی ارتش اسرائیل در غزه - براء الشانطی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴