جنگ اوکراین محور گفتگوی سران گروه هفت

جنگ اوکراین محور گفتگوی سران گروه هفت بردیا افشین از محل برگزاری این نشست گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶