بنفشه یعقوبی، فعال حقوق بشر، برنده جایزه «زن شجاع» سال ۲۰۲۴ - مرضیه حسینی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲