تاکید کانگرس بر آزادی امریکایی‌ها از بند طالبان - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸