پیوستن اتحادیه اروپا به کارزار رهایی ویسا و پارسی - مصدق پارسا، از بروکسل جزییات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۱