گفت‌وگو با نصیر احمد فایق، در مورد گزارش تازه یوناما درباره وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲