ریچارد بنت: رفتار طالبان با زنان افغانستان بی‌سابقه است. - الیاس منصور، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲