طالبان گزارش امریکا درباره فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را رد کرد

طالبان گزارش امریکا درباره فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان را رد کرد-گفت‌وگو با اجمل سهیل

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱