کاهش نرخ دالر در برابر پول افغان - گفت‌وگو با سید مسعود، استاد پیشین دانشکده اقتصاد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸