از جلال تا زوال: میراث‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان- نصیر ندیم گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۹