دیپلمات‌های که از طالبان پیروی و حمایت می‌کنند - سمیرا رسا، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷