وضعیت بحرانی شفاخانه‌های غزه - براء الشانطی، از غزه گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷