کریسمس یا سال نو میلادی، نمادی از همدلی - گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱