ششمین روز آتش‌بس در غزه براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد

ششمین روز آتش‌بس در غزه براء شانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸