طالبان دو فعال آموزش دختران را به زندان پلچرخی انتقال داده‌اند-گفت‌وگو با اجمل سهیل

طالبان دو فعال آموزش دختران را به زندان پلچرخی انتقال داده‌اند گفت‌وگو با اجمل سهیل، کارشناس مبارزه با تروریزم

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷