طالبان دنبال رسمیت‌شناسی-گفت‌وگو با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

طالبان دنبال رسمیت‌شناسی گفت‌وگو با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹