طرح اخراج بیش از یک میلیون افغان از پاکستان-گفت‌وگو با جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار

طرح اخراج بیش از یک میلیون افغان از پاکستان گفت‌وگو با جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵