جنگ حماس و اسرائیل طناز خامه، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جنگ حماس و اسرائیل طناز خامه، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹