نگاهی به فرامین محدودیت‌آفرین طالبان - عنایت شهیر، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲