واکنش طالبان به اخراج مهاجران گفت‌وگو با معین‌ گل سمکنی، رئیس حزب حق‌ و عدالت

واکنش طالبان به اخراج مهاجران گفت‌وگو با معین‌ گل سمکنی، رئیس حزب حق‌ و عدالت

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲