داعش مسئول حمله به شیعیان پلخمری گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی

داعش مسئول حمله به شیعیان پلخمری گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲