بسته شدن گذرگاه تورخم به روی تجارت و ترانزیت - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰