ممنوعیت سفر امریکایی‌ها به افغانستان-گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات امنیتی

ممنوعیت سفر امریکایی‌ها به افغانستان گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات امنیتی

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶