نصیر احمد اندیشه، می‌گوید باید برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان اقدام شود.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹