به‌هوش آمدن ضارب پولیس در آلمان

سلیمان عطایی فردی که یک پولیس آلمانی را با چاقو به قتل رساند به هوش آمده. به گزارش رسانه‌های آلمانی، وی علاوه بر اینکه ابراز پشیمانی نمی‌کند، با پرسنل شفاخانه نیز رفتار نامناسب دارد. احمد صمدی از برلین جزییات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱