رو آوردن دختران افغان به دانشگاه‌های آنلاین - فواد امان، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳