حمله رئیس‌جمهور ترکیه به نظم جهانی در نشست آنتالیا - نرگس هورخش، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲