واکنش طالبان به سخنان وزیر خارجه امریکا - مرضیه حسینی، از وزارت خارجه امریکا گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹