خارج‌شدن قطار از خط در پاکستان- امان فرهنگ گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷