افشای دیدار مرموز رهبر طالبان با نخست وزیر قطر- سیر کاکر گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰