انفجار در غرب کابل-پویا هاشمی گزارش می‌دهد

انفجار در غرب کابل پویا هاشمی گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷