اعلام آمادگی جنگی توسط رهبر کوریای شمالی-علیرضا محبی گزارش می‌دهد

اعلام آمادگی جنگی توسط رهبر کوریای شمالی-علیرضا محبی گزارش می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳