انفجار خونین در ایران - علی حسین قاضی‌زاده، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳