حمله به نیروهای نظامی پاکستان در وزیرستان - جواد همدانی، از اسلام‌آباد جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱