نگرانی‌ها درباره نشست سوم دوحه

نگرانی‌ها درباره نشست سوم دوحه؛ با نزدیک شدن به برگزاری دوره سوم نشست دوحه، واکنش‌ها در حال گسترش است. رحمان کاکر گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳