حسرت‌ها و عسرت‌های طالبان بعد از دوسال - رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱