واکنش‌ها به کشتار غیر نظامیان توسط طالبان گزارشی از عنایت شهیر، افغانستان اینترنشنال