بازداشت تعویذ‌نویسان و جادوگران - گفت‌وگو با عبدالمومن ضیا بدخش، آگاه مسائل حقوقی و دینی

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۰۳