گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال

گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰