خبرهای ۸ صبح، جمعه ۲۵ جوزای ۱۴۰۳

خبرهای ۸ صبح، جمعه ۲۵ جوزای ۱۴۰۳ خبرها را در یوتیوب ببینید: https://youtu.be/w0ryXBNA5Bs?si=qJUXD2dtPSFI2BHM

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵