حمایت وزارت خارجه آلمان از مردم افغانستان-گفت‌وگو با ویس ناصری، روزنامه‌نگار

حمایت وزارت خارجه آلمان از مردم افغانستان-گفت‌وگو با ویس ناصری، روزنامه‌نگار

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۰۳