تحریم رهبران طالبان از سوی اتحادیه اروپا - بیژن یقین، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۳۰