واکنش تند ملا یعقوب به اخراج مهاجران افغان-گفت‌وگو با عبدالصادق حمیدزی، کارشناس

واکنش تند ملا یعقوب به اخراج مهاجران افغان گفت‌وگو با عبدالصادق حمیدزی، کارشناس مسائل سیاسی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳