میزبانی ایران از طالبان - تاج‌الدین سروش، در مورد سفر هیات طالبان به ایران گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵