واکنش‌‌ها در ترکیه، درباره حمله مرگبار بر شفاخانه در غزه - فرزیا ثابتی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶