تحقیق کانگرس در مورد خروج از افغانستان - صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷