رئیس‌جمهوری چین در امریکا-توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

رئیس‌جمهوری چین در امریکا توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴